POST DANIELA

Knoten im Seil

Czym jest post, a czym post nie jest? Post jest rozumiany jako powstrzymywanie się od pewnych pokarmów w celach religijnych, a właściwie bardziej pokutnych (jak wskazuje na to Katechizm Kościoła Katolickiego).

Ale post to nie tylko powstrzymywanie się od pokarmów, tak może też wyglądać popularna dzisiaj dieta lub głodówka. Post daje niesamowitą siłę duchową. Celem postu duchowego jest więc oczyszczenie ( z siebie), usprawnienie kanału przekazu w kontaktach z Bogiem, wyciszenie organizmu i wreszcie zrobienie miejsca na nowe dobre rzeczy w naszym życiu: nowe związki, nowe decyzje, nowe myśli… Kiedy oddalasz od siebie sprawy cielesne, wtedy łatwiej jest przybliżyć się do świata duchowego i rozpoznać to ciche stukanie w naszym sercu.

Autor książki „Post” Jentezen Franklin tak pięknie pisze: „Duchowa dyscyplina postu uwalnia namaszczenie, łaskę i błogosławieństwo Boże w życiu ludzi wierzących”. Post bowiem w celach duchowych przybliża nas do Boga, tworząc tę jedną jedyną najważniejszą relację naszego życia żywą, prawdziwą. Relacja ta daje spełnienie pragnień serca i dzięki niej odzyskujemy spokój wewnętrzny.

Biblijny fragment Ewangelii mówi o trzech bardzo istotnych dla osoby wierzącej sprawach:

modlitwa

jałmużna, czyli dawanie

post

I sprawa najważniejsza, te trzy poprzednie są jak sznureczki, same pojedynczo znaczą dużo, ale kiedy łączymy modlitwę, dawanie i post, wtedy już tworzymy dużo silniejszy potrójny sznur, który wiedzie prosto do Boga. I o to w tym wszystkim chodzi. Aby poprzez post dać ludziom możliwość zbliżenia się do naszego kochającego Ojca w Niebie.

Bóg błogosławi takiemu dziełu i już widać owoce! Chwała Panu!

Bo Pismo Święte mówi: (Ewangelia Świętego Mateusza rozdział 6)

Czystość zamiarów:

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Jałmużna:

2.Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Modlitwa

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Post

16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Dobra trwałe


19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

 

Podczas POSTu Daniela nie skupiamy się na naszej sylwetce, na tym, że chcemy schudnąć, ale na relacji z Bogiem. Uczymy się i pogłębiamy swoją modlitwę, dajemy z siebie ja najwięcej drugiemu człowiekowi a post jest naszą ofiarą, którą podejmujemy w konkretnej INTENCJI! Na początku Rekolekcji każdy uczestnik otrzymuje kartkę, na której pisze swoją osobistą intencję. Potem te intencje są składane na ołtarzu. Jesteśmy ciągle zaskakiwani tym, w jakim szybkim tempie Pan Bóg wysłuchuje nasze modlitwy. Post ma wielką moc.

INTENCJA

Ta modlitwa, jałmużna i post jest naszym potrójnym sznurem!