Coaching zdrowia

rzomowa kobiety

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). Coaching zdrowia to nowoczesna metoda pracy, wspierająca w sposób indywidualny Klienta. Nasi eksperci pomagają rozpoznawać bariery i je usuwać w celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia i zamierzone cele zdrowotne i ogólnie dobrostanu. To praca nie tylko z naszym ciałem, tak jak ćwiczenia fizyczne, czy dobrze dopasowana dieta, ale też a może przede wszystkim praca z naszymi emocjami, przekonaniami i ogólnie podejściem do zdrowia.

ICF (International Coaching Federation to jedna z największych międzynarodowych organizacji), przyjęła taką definicję, którą się posłużymy:

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching zdrowia nie zajmuje się udzielaniem doraźnej pomocy, ale służy wprowadzeniu trwałych zmian związanych ze stylem życia na zdrowsze u osób potrzebujących, tak, aby sama stała się aktywnym uczestnikiem swojego zdrowienia

Mówi się, że gdyby wziąć dwa te same przypadki chorobowe, to szybciej z choroby wyjdzie ta osoba, która ma pozytywne nastawienie do życia. I to pomagamy osiągnąć.

Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca:

 

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”

 

World Health Organisation

Nie chodzi więc już tylko o ciało ale też o ogólny dobrostan.

Pracujemy nad usunięciem przyczyny jakiegoś procesu chorobowego. Farmacja leczy skutki, ale nie dochodzi przyczyny.

W swojej pracy posługujemy się wiedzą z wielu dziedzin: farmacji, dietetyki, psychologii, suplementacji oraz, co najważniejsze: duchowej. Częstą przyczyną chorób lub dolegliwości są sprawy duchowe: np. brak przebaczenia jakiejś osobie.

Coaching a terapia psychologiczna:

Coaching nie jest terapią. Terapia skupia się na przeszłości , na znalezieniu problemu wewnątrz człowieka i próbuje go rozwiązać. Coaching nie szuka problemów, ale uwaga jest skupiona na przyszłości i ustalaniu celów i dążeniu do nich.

Coaching w naszym pojęciu to towarzyszenie drugiej osobie w znalezieniu jej misji życiowej i pomocy w jej realizacji. Coaching zdrowia skupia się głównie na sprawach zdrowia Osoby, która ma lub może mieć jakieś problemy: nadwaga, otyłość, ale też dolegliwości i choroby przewlekłe.

Konsultacje są umawiane i wyceniane indywidualnie pod numerem telefonu: 609 095 299

kontakt w sprawie konsultacji indywidualnych: kontakt(małpka)mt6.pl